Tag Archives: جنگ جریان ها

جنگ جریان ها (The Current War)

در هالیوودی که همه چیز در گرو ثانیه هاست، تعالی یک اثر هنری به آسانی میتواند با تغییرات فنی بوجود آمده بخاطر خرابکاری های یک سوء استفاده گر قربانی شود.

ادامه »