توسعه

چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ما

طرح مساله دیپلوماسی اقتصادی افغانستان به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی کشور با سه رهیافت قابل بررسی است. رهیافتی که سیاست خارجی کشورها را در بالاترین سطح تحلیل می‌کند، نتیجه آن این است که سیاست خارجی کشورها نتیجۀ تابع سیستم بین‌المللی است و متناسب با آن نیز به جریان …

ادامه »

آیا کاسا یکهزار باعث ثبات درمنطقه خواهد گردید!

درست 12 سال قبل از امروز در اکتوبر سال 2006 سران کشور های افغانستان، پاکستان، تاجکستان و قرغیزستان در شهر دوشنبه کشور تاجکستان گردهم آمده و یادداشت تفاهمنامه ای را امضا نمودند که بر اساس آن خط انتقال برق از کشور های آسیای مرکزی ( تاجکستان، قرغیزستا) به کشور های …

ادامه »