نویسندگان

  • عارف بیکران

    عارف بیکران، فارغ التحصیل رشته انجینیری کمپیوتر از دانشگاه پلی‌تخنیک کابل، مطالعات و فعالیت های خود را در زمینه فیلمسازی و سینما از سال 2016 شروع کرده است. او پس از مدتی فعالیت در این زمینه بخشی از علاقمندی خود را در گرایش آنالیز ساختاری و محتوایی فیلمها یافته و هم‌اکنون بعنوان کارشناس بررسی آثار سینمایی با تیم تارنمای پندار همکار است.
  • نورمحمد نورنیا

    نورمحمد نورنیا فرزند دین محمد، زاده‌ی سال ۱۳۶۸ خورشیدی در شهر مزارشریف؛ شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه سمنگان است. دوره‌ی دانش‌آموزشی‌اش را در لیسه‌ی عالی استقلال مزارشریف سپری کرده است. دانشگاه را تا سطح کارشناسی ارشد، در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بلخ فرا گرفته و این‌روزها درگیر فراگیری برنامه‌ی دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه گیلان جمهوری اسلامی ایران است. نورمحمد نورنیا از پایان سال ۱۳۹۱، تا اکنون در کنار کسب دانش و مدرک، منحیث استاد ادبیات فارسی در دانشگاه سمنگان رسمیت دارد. از این‌استاد و نویسنده‌ی جوان، پنج‌دفتر شعر و هفت کتاب با موضوع ادبیات به نشر رسیده است. او همه‌روز گرفتار خوانش و نگارش مقالات و مباحث متداول و جاری است و این‌مشغله را برای کشورش خیلی مهم و بی‌بدیل تلقی می‌کند. اراده دارد که تا توانایی اندیشیدن داشته باشد، در روشنایی اذهان بپردازد و عرصه‌ی خردورزی را پاس‌داری کند.