جاوید نادر

گرایه‌ی قصه‌پذیری: من‌اش کرده‌ام رستم داستان

چرا کتاب‌های مقدس حاوی داستان‌ها است؟ چرا گلستان، شهنامه، کلیله و دمنه … پر از حکایت‌ها استند؟ زیرا قصه‌ها تأثیرگذار‌ترین شیوه‌ی بیان سرگذشتِ گذشته‌گان است. قصه‌ها هم‌چنان ابزار مؤثری برای آموزش و نفوذگذاری است. همین است که اکثراً روزنامه‌نگاران در گزارش‌ها و رهبرانِ سیاسی در سخنرانی‌ها، داستان‌های افراد را به …

ادامه »

جعل تاریخ: یاد ما باشد که ما را یاد نیست

مریدیت ماران، نویسنده مشهور امریکایی، در کودکی بارها مورد آزار‌جنسی پدرش قرار گرفت. او وقتی بزرگ شد و خاطرات تلخ کودکی را به خاطر آورد، با پدرش قطع رابطه کرد؛ نگذاشت پدرش با کودکان او در تماس باشد؛ و مهمتر از همه پدرش را به دادگاه کشانید. این کار هشت …

ادامه »