فروغ زمری

انتخابات ریاست جمهوری – بخش دوم ‏

بخش اول را در اینجا بخوانید. چنانچه قبلا خصایص کاندیدان و تیم های انتخاباتی را در ابعاد سیاست ورزی ایشان مبنی بر تخصص سیاسی و ‏اخلاص سیاسی روی دست گرفته به توانای سیاسی آنها در فراهم کردن رشد و توسعه سیاسی و چگونگی سیاستورزی ‏آنها با درنظر داشت روند صلح …

ادامه »

انتخابات ریاست جمهوری – بخش اول

بخش اول باز در آمد آمد انتخاباتی سرنوشت ساز دیگری قرار داریم. واقعا میشود این یکی را کمی مهم خواند چون از یکطرف این تحول سیاسی همراه با تحول دیگری و یا تلاش ها برای تحول دیگری که پروسه صلح باشد بوده از طرفی هم بعد از سه دوره انتخابات …

ادامه »

حکومت یک وجود زنده و ارگانیک!‏

یکی از جاندارترین مکانیزم پیدیده های زندهُ که در مسیر تاریخ از آن ابتدا ها چون روح در وجود تاریخ دمیده اند، مکانیزم حکومت ‏میباشد. حکومت که در نقطه مشخص تاریخ متولد شده طی سالیان طولانی آهسته آهسته به جوانی و پختگی میرسد، مکانیزم است که ‏قدرت وضع حاکمیت، ایجاد …

ادامه »