بکتاش روش

ما در کجا قرار داریم؟

یکی از دریافت‌های شخصی‌ من که همیشه در مورد وضعیت کلی افغانستان گفته‌ام، این است که ما مردم افغانستان میان حداقل ۴۰۰ سال تاریخ سرگردان هستیم. اگر آغاز مدرنیسم را در غرب سده‌ی ۱۶ در نظر بگیریم، ما از غربی‌ها ۴۰۰ سال پس هستیم. اگر عقلانیت و پرسشگری را به …

ادامه »