أخر المقالات

صور كبيرة

دلنوشته دختر بازمانده از مکتب

همگی بارها بیان کردند و نوشتند: «دو سال گذشت؛ اما هیچ‌کس نگفت چگونه این دو سال سپری شد.» از  دو سال به اینسو، در تالاب مشکلات تا هنوز من و همسالانم غرق هستیم. سنگینی آن را با تمام وجودم احساس می‌کنم. این دو سال پر از درد و لحظاتی بوده …

ادامه »

رویای مکتب

روبروی دری بزرگی ایستاده‌ام، دری که ورودی است به مکان زیبا و باشکوه.   با اشتیاق فراوان در را باز می نمایم و وارد محوطه آن مکان میگردم.  مکان دو طبقه‌ایی با اتاق های متعدد و حویلی بزرگ با میدان ورزشی.  دیوار های سفید رنگ این مکان با هنر خوشنویسی، …

ادامه »

زندگی، وجود و اصل انرژی آزاد

بیایید یک بازی بکنیم. قواعد این بازی ساده است. فقط باید به این فکر کنیم که چه چیزی وجود دارد. من فهرستی از این چیزها را می‌نویسم و شما اگر مایل بودید پای همین متن نظر بدهید‌. آیا سنگ‌ها وجود دارند؟ رنگ‌ها چطور؟ کشورها؟ لایک‌ها؟ دوستی چه پس؟ خدا؟ آیا …

ادامه »

نمط المدونة

دلنوشته دختر بازمانده از مکتب

همگی بارها بیان کردند و نوشتند: «دو سال گذشت؛ اما هیچ‌کس نگفت چگونه این دو سال سپری شد.» از  دو سال به اینسو، در تالاب مشکلات تا هنوز من و همسالانم غرق هستیم. سنگینی آن را با تمام وجودم احساس می‌کنم. این دو سال پر از درد و لحظاتی بوده …

ادامه »

رویای مکتب

روبروی دری بزرگی ایستاده‌ام، دری که ورودی است به مکان زیبا و باشکوه.   با اشتیاق فراوان در را باز می نمایم و وارد محوطه آن مکان میگردم.  مکان دو طبقه‌ایی با اتاق های متعدد و حویلی بزرگ با میدان ورزشی.  دیوار های سفید رنگ این مکان با هنر خوشنویسی، …

ادامه »

زندگی، وجود و اصل انرژی آزاد

بیایید یک بازی بکنیم. قواعد این بازی ساده است. فقط باید به این فکر کنیم که چه چیزی وجود دارد. من فهرستی از این چیزها را می‌نویسم و شما اگر مایل بودید پای همین متن نظر بدهید‌. آیا سنگ‌ها وجود دارند؟ رنگ‌ها چطور؟ کشورها؟ لایک‌ها؟ دوستی چه پس؟ خدا؟ آیا …

ادامه »

نمط Masonry

دلنوشته دختر بازمانده از مکتب

همگی بارها بیان کردند و نوشتند: «دو سال گذشت؛ اما هیچ‌کس نگفت چگونه این دو سال سپری شد.» از  دو سال به اینسو، در تالاب مشکلات تا هنوز من و همسالانم غرق هستیم. سنگینی آن را با تمام وجودم احساس می‌کنم. این دو سال پر از درد و لحظاتی بوده …

ادامه »

رویای مکتب

روبروی دری بزرگی ایستاده‌ام، دری که ورودی است به مکان زیبا و باشکوه.   با اشتیاق فراوان در را باز می نمایم و وارد محوطه آن مکان میگردم.  مکان دو طبقه‌ایی با اتاق های متعدد و حویلی بزرگ با میدان ورزشی.  دیوار های سفید رنگ این مکان با هنر خوشنویسی، …

ادامه »

زندگی، وجود و اصل انرژی آزاد

بیایید یک بازی بکنیم. قواعد این بازی ساده است. فقط باید به این فکر کنیم که چه چیزی وجود دارد. من فهرستی از این چیزها را می‌نویسم و شما اگر مایل بودید پای همین متن نظر بدهید‌. آیا سنگ‌ها وجود دارند؟ رنگ‌ها چطور؟ کشورها؟ لایک‌ها؟ دوستی چه پس؟ خدا؟ آیا …

ادامه »

پس از پایان جنگ‌ها

پس‌ از آنکه جنگ‌ها تمام شدند: جنگ کفر و اسلام، جنگ تئوری الف با تئوری ب، و ده‌ها جنگ دیگر – جنگ‌هایکه تمام سربازان مرده در آن قهرمان ‌اند و خداخواسته؛ و آنگاه‌ که گَرد میدان‌های نبرد فرونشست و رهبران وروشنفکران گفتند «ما کمی اشتباه کردیم!»، من از قیمت جوانی‌یی …

ادامه »

مخطط زمني

ژانویه, 2024

 • 24 ژانویه

  دلنوشته دختر بازمانده از مکتب

  همگی بارها بیان کردند و نوشتند: «دو سال گذشت؛ اما هیچ‌کس نگفت چگونه این دو سال سپری شد.» از  دو سال به اینسو، در تالاب مشکلات تا هنوز من و همسالانم غرق هستیم. سنگینی آن را با تمام وجودم احساس می‌کنم. این دو سال پر از درد و لحظاتی بوده …

  ادامه »

آگوست, 2023

 • 13 آگوست

  رویای مکتب

  روبروی دری بزرگی ایستاده‌ام، دری که ورودی است به مکان زیبا و باشکوه.   با اشتیاق فراوان در را باز می نمایم و وارد محوطه آن مکان میگردم.  مکان دو طبقه‌ایی با اتاق های متعدد و حویلی بزرگ با میدان ورزشی.  دیوار های سفید رنگ این مکان با هنر خوشنویسی، …

  ادامه »

مارس, 2023

 • 5 مارس

  زندگی، وجود و اصل انرژی آزاد

  بیایید یک بازی بکنیم. قواعد این بازی ساده است. فقط باید به این فکر کنیم که چه چیزی وجود دارد. من فهرستی از این چیزها را می‌نویسم و شما اگر مایل بودید پای همین متن نظر بدهید‌. آیا سنگ‌ها وجود دارند؟ رنگ‌ها چطور؟ کشورها؟ لایک‌ها؟ دوستی چه پس؟ خدا؟ آیا …

  ادامه »
 • 4 مارس

  پس از پایان جنگ‌ها

  پس‌ از آنکه جنگ‌ها تمام شدند: جنگ کفر و اسلام، جنگ تئوری الف با تئوری ب، و ده‌ها جنگ دیگر – جنگ‌هایکه تمام سربازان مرده در آن قهرمان ‌اند و خداخواسته؛ و آنگاه‌ که گَرد میدان‌های نبرد فرونشست و رهبران وروشنفکران گفتند «ما کمی اشتباه کردیم!»، من از قیمت جوانی‌یی …

  ادامه »

نوامبر, 2022