Monthly Archives: مارس 2020

نقد فیلم جوکر (Joker)

حتی اگر واقعا حق با بعضی از منتقدینِ سادیستیک بود که گفتند خواکین فینیکس در بازیگریِ جوکر زیادی زور میزند، باز هم با کمال تاسف باید بگویم که از جوکر تاد فیلیپس بهترین چیزی که گیرتان می آید همین است.

ادامه »